عزیز افشاری
تازه های سلامت 94

نگاه داشتن نفس در زیر آب خطرناک است

شناگران حرفه ای اغلب برای افزایش مقاومت، نفس خود را در زیر آب حبس می کنند. با فرا رسیدن فصل شنا، یکی از تفریحات و سرگرمی های شنا دوستان این است که بر سر نگه داشتن نفس در زیر آب به رقابت می پردازند. به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC)، این کار خطرناک است و گاهی منجر می شود فرد مزبور ناگهان از حال برود و پیش از اینکه دیگران متوجه شوند، فوت کند.

بر اساس گزارش CDC در ماه مه امسال، حبس نفس برای هر شناگری، حتی شناگران حرفه ای و حتی در آب عمق کم، خطرناک است. طی حدود سی سال اخیر، تنها در ایالت نیویورک 16 شناگر در حین حبس نفس غش کرده اند که در چهار مورد منجر به فوت شده است. بیشترین موارد مربوط به افرادی است که در حال تمرین برای افزایش مقاومت و آمادگی جسمانی بوده اند. حدود یک سوم موارد نیز در افراد آماتور و در حین تفریح روی داده است.

نگاه داشتن نفس کار بی خطری به نظر می رسد و قربانی متوجه نمی شود چگونه غش می کند. از دست دادن هشیاری ناگهان روی و بی هیچ مقدمه ای می دهد. تمایل انسان به نفس کشیدن ناشی از افزایش دی اکسید کربن در خون است. به همین دلیل افرادی که می خواهند نفس خود را حبس کنند، معمولاً پیش از این کار چند نفس عمیق می کشند تا دی کسید کربن خون افت کند و تمایل به نفس کشیدن کم شود.

مشکل اینجاست که سرعت افزایش دی اکسید کربن در این حالت کمتر از سرعت کاهش اکسیژن است و لحظه ای فرا می رسد که اکسیژن به حد خطرناکی افت کرده اما دی اکسید کربن به حد لازم افزایش نیافته است. گاهی متأسفانه پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، فرد غش می کند. بیشترین خطر متوجه افرادی است که بدن آنان به دلیل فعالیت منظم ورزشی، نیاز به اکسیژن بیشتری داشته باشد.

چون فرد قربانی تقلا نمی کند، تیم نجات غریق، دوستان و افرادی که در آن حوالی هستند، اغلب متوجه قضیه نمی شوند.

منبع

مطالب مرتبط

سرطان: کشورهای در حال توسعه پیشتاز هستند

عزیزافشاری
9 سال قبل

مقررات جدید درباره ی برچسب مواد غذایی

عزیزافشاری
9 سال قبل

یک هشتم عمر بشر به دور از سلامت

عزیزافشاری
9 سال قبل
خروج از نسخه موبایل