بر اساس توصیه جدید شبکه ملی اهدای عضو پیوندی در ایالات متحده، از این پس نوبت بیماران در فهرست انتظار بر اساس سن تغییر میکند و افراد جوان تر در اولویت خواهند بود. در قوانین قبلی، اولویت بندی بیماران بر اساس زمان انتظار انجام می گرفت ولی با توجه به محدودیت شدید و کمبود کلیه پیوندی، این سیاست تغییر خواهد کرد. در گذشته ایده رایج در بیشتر موضوعات پزشکی و بهداشتی، همواره تمرکز ارائه خدمات بر روی افرادی بوده که بیشتر نیازمند مراقبت هستند، ولی در حال حاضر پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که باید بر افزایش تعداد سالهای زندگی متمرکز شوند. بنابراین در اولویت قرار دادن افراد جوان تر علاوه بر افزایش احتمال موفقیت و مقرون به صرفه بودن پیوند، سالهای بیشتری به طول عمر و سطح متوسط امید به زندگی در جامعه خواهد افزود. توصیه های جدید برای سلامت قلب در خانمها دوشنبه 29 فروردین90اخیراً انجمن قلب آمریکا توصیه های جدیدی برای سلامت قلب و عروق در خانمها ارائه کرده است. در این توصیه توجه بیشتری به تمام بیماریهای قلبی ( علاوه بر بیماری عروق کرونر ) شده و عوامل نژادی، قومی و اجتماعی اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفته اند. خانمهایی که مبتلا به بیماری قلبی هستند باید از نظر افسردگی بررسی شوند زیرا بیماران افسرده تمایل کمتری به رعایت رژیم های دارویی دارند.همچنین خانمهایی که دچار بیماریهای روماتیسمی ( لوپوس و آرتریت روماتوئید ) یا عوارض بارداری ( مسمومیت حاملگی یا پره اکلامپسی، دیابت بارداری، و زایمان زودرس ) می شوند نیز از این پس در گروههای پرخطر از نظر بیماری قلبی عروقی قرار خواهند داشت.