فقط کافیست تصویر نسخه خود را به شماره واتساپ زیر ارســـــال کنید

۹۸۸ ۷۱ ۴۲ ۰۹۱۱

– ارسال تصویر نسخه، آدرس و تلفن به واتساپ آزمایشگاه

– واریز وجه (+ پنج هزار تومان هزینه آژانس برای داخل شهر تالش)

– هماهنگی درباره شرایط آزمایش و زمان

– نمونه گیری و تحویل قبض

– جوابدهی (آنلاین و حضوری با تحویل قبض)