اخیراً نتایج یک پژوهش گسترده بین المللی نشان داد، برخلاف تصورات پیشین، بیشتر رمزهای ژنتیکی انسان از قطعات شکسته شده و بی معنی دی- اِن- اِی تشکیل نشده اند. این پروژه بزرگ که از سال 2003 با هزینه 288 میلیون دلار آغاز شده است، متشکل از صدها محقق است که در دهها آزمایشگاه مشغول کار هستند. حاصل صدها ساعت تلاش این محققین رسیدن به چیزی است که به اصطلاح ” نقشه گوگِلی ژنوم انسان ” نام دارد. بدین ترتیب هر کس می تواند با نگاه کردن به این نقشه، درست مانند نقشه گوگل، تمام کروموزوم ها، ژن ها و حتی جزئیات و قطعات تشکیل دهنده آنها را ببیند. طی چندین دهه پژوهشگران تصور می کردند بیشتر قسمت های رمز ژنتیکی انسان از قطعات شکسته شده و بی معنی دی- اِن- اِی تشکیل شده است و این قطعات صرفاً در لابلای ژن های دیگر نقش پرکننده را ایفا می کنند. جالب ترین دستاورد نقشه گوگِلی ژنوم این است که مشخص شده حداقل 80% ژنوم از رمزهای معنی دار تشکیل شده و فعالیت بیوشیمیایی تمام آنها روشن شده است. بسیاری از قطعاتی که پیش از این بی معنی تلقی می شدند در واقع نقش مهم تنظیم کننده ژنهای دیگر را ایفا می کنند. تاکنون وضعیت بیش از 4 میلیون قطعه از این ژن های بی معنی روشن شده است.