رئوس تازه‌ترین دستورالعمل درمان دیابت نوع 1 از سوی انجمن دیابت آمریکا که در شماره اکتبر Ann Intern Med منتشر شده به شرح زیر است:

– بیماران تحت درمان رژیم فشرده انسولین (تزریقات مکرر روزانه یا انفوزیون پیوسته) نیاز به خودپایش (self-monitoring) مکرر قند خون دارند. دفعات خودپایش نباید کمتر از 6 تا 10 بار در روز باشد.

– خودپایشی پیوسته قند خون باعث کاهش میزان هموگلوبین A1c می‌شود.

– آزمایش هموگلوبین A1c باید دست‌کم 2 بار در سال انجام شود. در بیمارانی که اهداف درمانی و گلیسمیک تحقق نیافته باشد، دفعات این آزمایش باید بیشتر باشد. اجتناب از هیپوگلیسمی بر تحقق هموگلوبین A1c هدف ارجحیت دارد.

– هموگلوبین A1c هدف در بالغین، به‌استثنای زنان باردار، 7%> است ولی در افرادی که سابقه هیپوگلیسمی یا بیماری هم‌زمان دارند، هموگلوبین A1c هدف تا 8%> هم قابل قبول است.

– هموگلوبین A1c هدف 6.5%> در افرادی توصیه می‌شود که مدت زمان ابتلای آنان به دیابت کوتاه و امید به زندگی آنان طولانی باشد و دچار بیماری قلبی‌عروقی نباشند.

منبع