پزشکان در حرفه خود با موضوعات اخلاقی متعددی روبرو هستند. دستنامه اخلاق پزشکی کالج پزشکان آمریکا اولین بار در سال منتشر شد و ویراست هفتم در شماره ژانویه Annals of Internal Medicine چاپ شده است. رؤوس برخی تغییرات نسبت به نسخه پیشین (2012) به شرح زیر است:

– اضافه شدن بخش‌هایی مانند آزمایش‌های ژنتیک، و تله‌مدیسین؛

– توجه بیش‌تر به مسائل اخلاقی در رسانه‌های اجتماعی و اینترنت: اصول حرفه‌ای پزشکی برخط؛

– پرونده الکترونیک سلامت؛

– مسائل اخلاقی پیرامون خود پزشکان و اطرافیان آن‌ها؛

– مراقبت‌های انتهای حیات؛

– پذیرش هدیه از بیماران؛

– فعالیت‌های داوطلبانه؛

– پژوهش و نوآوری.

منبع