آخرین تحقیقات نشان میدهد خانمهایی که برای پیشگیری از پوکی استخوان کلسیم مصرف میکنند، نباید خیلی هم خوش بین باشند. در این مطالعه بیش از 60 هزار نفر با سن متوسط 55 سال به مدت 20 سال شرکت کردند. شدت پوکی استخوان به روش سنجش تراکم در این خانمها اندازه گیری می شود. خطر شکستگی استخوان در خانمهایی که کلسیم رژیم غذایی آنها پایین باشد بیشتر است. با این حال نکته عجیب این است که شدت پوکی استخوان در خانمهایی که هر روز بیشترین کلسیم را مصرف می کنند لزوماً کمتر نیست. بیشترین اثرات مفید کلسیم در رژیم غذایی هنگامی است که به میزان متوسط ( جدول، واحد میلیگرم ) مصرف شود. به عنوان مثال مصرف روزانه دو تا سه فنجان ماست یا شیر کم چرب در بزرگسالان کافی است.

سن مرد زن بارداری شیردهی
6-0 ماهگی 200 200

12-7 ماهگی 260 260

3-1 سالگی 700 700

8-4 سالگی 1000 1000

13-9 سالگی 1300 1300

18-14 سالگی 1300 1300 1300 1300
50-19 سالگی 1000 1000 1000 1000
70-51 سالگی 1000 1200

71 به بالا 1200 1200

ماده غذایی کلسیم
یک فنجان ماست کم چرب 415
یک فنجان شیر کم چرب 297
یک فنجان شیر پر چرب 291
یک فنجان پنیر 138
یک فنجان بستنی 170