این مطالعه از شماره آگوست Lancet Psychiatry نشان می‌دهد بزرگسالانی که ورزش می‌کنند از نظر روحی و روانی سالم‌تر از افرادی هستند که ورزش نمی‌کنند. داده‌های حدود 1.2 میلیون فرد بزرگسال در نظرسنجی درباره عوامل خطرساز رفتاری که توسط مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) در فاصله سال‌های 2011 و 2015 انجام شده نشان می‌دهد تعداد روزهایی که افراد در طی یک ماه حس خوبی از نظر سلامت روانی ندارند، به‌طور متوسط 3.4 روز است.

تعداد چنین روزهایی در افرادی که ورزش می‌کنند حدود 1.5 روز کمتر است. بیشترین تأثیر در ارتقای سلامت روانی مربوط به ورزش‌های تیمی، دوچرخه‌سواری، آئروبیک و ژیمناستیک، به مدت 45 دقیقه در هر جلسه و سه تا پنج جلسه در هفته است. جلسات طولانی‌تر و دفعات بیشتر، تأثیر بهتری ندارد و حتی با سلامت روانی بدتر همراه است.

منبع