پرورش مغز در حال تبدیل به یک تجارت بزرگ است. در زمانی که بازی های رایانه ای به عنوان روشی برای پیشگیری از اختلال حافظه پذیرفته شده اند، پژوهشگران پیشنهاد های بهتری دارند.

محققین دانشگاه تگزاس برای آزمودن فرضیه خود از 200 سالمند داوطلب خواستند مهارت های جدیدی یاد بگیرند. مثلاً لحاف دوزی یکی از کارهایی است که در نگاه اول چندان چالش برانگیز به نظر نمی رسد ولی یاد گرفتن آن برای فرد سالمندی که لحاف دوزی بلد نیست، پیچیدگی های خاص خود را دارد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد همه فعالیت ها از نظر تأثیر بر حافظه، یکسان نیستند. به علاوه، بهترین نتایج در مواردی به دست می آید که افراد مهارت جدیدی یاد بگیرند. البته عکاسی دیژیتال و فوتوشاپ، شاید به دلیل پیچیدگی بیشتر، نتایج بهتری دارند، ولی یادگیری مهارت های ساده تر نیز با نتایج قابل توجهی همراه هستند.

بازی های فکری بخش محدودی از مغز را به فعالیت وادار می کنند، در حالی که مهارت های جدید، حتی اگر ساده باشند، با به کار گرفتن بخش های مختلف مغز منجر به تقویت ارتباط بین تمام بخش های مغز می شوند. در کنار فعالیت ذهنی، فعالیت جسمی و ورزش یکی از عوامل اصلی کمک به حافظه است. ورزش منظم، حتی به میزان محدود، باعث افزایش حجم مغز می شود.