در این مطالعه در شماره ی جولای JAMA، مقایسه ی داروهای خوراکی کاهنده ی قند خون از نظر میزان مرگ و میر قلبی عروقی و مرگ به علل دیگر، هیچ تفاوتی نشان نداده است. میزان هموگلوبین A1C به عنوان شاخص کنترل دیابت در بیمارانی که متفورمین مصرف می کنند کمتر از سایر داروهاست. خطر هیپوگلیسمی در افرادی که سولفونیل اوره یا انسولین پایه مصرف می کنند بیشتر است.

یافته های این پژوهش در تأیید توصیه های فعلی انجمن دیابت آمریکا مبنی بر تجویز متفورمین به عنوان خط اول درمان دیابت نوع 2 است. درمان های دیگر با توجه به شرایط خاص هر بیمار اضافه می شود.

 

منبع