این نظرسنجی که نتایج آن در ماه فوریه در مدسکیپ منتشر شد نشان می‌دهد فرسودگی و افسردگی در پزشکان محدود به یک کشور نیست. بیش از یک‌سوم تا نیمی از پزشکانی که از کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، پرتقال، و آلمان در این نظرسنجی شرکت کردند، دچار فرسودگی یا افسردگی بودند. حدود 20 هزار پزشک در این نظرسنجی برخط 10 دقیقه‌ای شرکت کردند که البته بیش از 15 هزار نفر از آنان از آمریکا بودند.

در حدود یک‌چهارم پزشکانی که از فرسودگی رنج می‌برند در پنج کشور، شدت این اختلال به حدی است که این پزشکان تصمیم گرفته‌اند طبابت را رها کنند. این رقم در اسپانیا حدود یک‌دهم است.

پزشکان در پنج کشور، کاغذبازی را عامل اصلی فرسودگی می‌دانند. در اسپانیا، دستمزد پایین مقصر اصلی است و کاغذبازی در رتبه دوم قرار دارد. در ایالات متحده، پزشکان بیش‌تر از سایر کشورها از پرونده دیجیتال شاکی هستند.

تفاوت دیگر در موضوع تعطیلات است. تعطیلات برای دکترهای آمریکایی بسیار کمتر از همکاران اروپایی آنان است. تعطیلات سالیانه در حدود یک‌سوم پزشکان آمریکایی 2 هفته یا کمتر است درحالی‌که حدود 90 درصد پزشکان در کشورهای اروپایی بیش‌تر از دو هفته در سال تعطیل هستند.

دکترها در اسپانیا و پرتقال بیش از سایر کشورها از دستمزد پایین شاکی هستند و این می‌تواند ناشی از بحران عمومی اقتصاد در این کشورها طی سال‌های 200 تا 2011 باشد. پزشکان انتظار داشتند با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در این کشورها، دستمزد آنان هم افزایش یابد، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.

نکته نگران‌کننده در این نظرسنجی این است که بیش‌تر پزشکان نسبت به مشکل فرسودگی یا افسردگی و به‌طور کلی نسبت به سلامت خود بی‌توجه هستند. پزشکان در اسپانیا از این نظر بهترین شرایط را دارند ولی بیش از 60 درصد آنان نیز هیچ برنامه‌ای برای حل این مشکل خود ندارند. موضوع فرسودگی برای بیش‌تر پزشکان یک تابو است و حتی ترجیح می‌دهند درباره آن با کسی حرف نزنند.

منبع