انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا (ASCO) در ماه ژوئن اعلام کرد برنامه‌هایی برای مقابله با گرانی داروهای ضدسرطان در دست تهیه دارد. پیش‌بینی می‌شود داروهای تخصصی، به‌ویژه داروهای بیولوژیک مانند آنتی‌بادی‌های منوکلونال، نیمی از بودجه دارویی این کشور را در سال پیش روی میلادی به خود اختصاص دهند. برآورد شده که بهای این داروها در سال‌های آینده هر سال 20% گران‌تر خواهد شد. این انجمن به پزشکان توصیه کرده داروهای جدید و گران‌قیمت را با احتیاط بیشتری تجویز کنند و در هنگام تجویز آن‌ها درباره هزینه- اثربخشی آن‌ها با بیماران صحبت کنند. همچنین پژوهش‌هایی در زمینه قیمت‌گذاری براساس کارایی داروها در دست انجام است و این انجمن به شرکت‌های دارویی اعلام خواهد کرد که از تولید داروهای جدید با ایجاد تغییرات شیمیایی جزئی بر روی داروهای قدیمی یا ژنریک خودداری کنند.

منبع