کمتر کسی مخالف این ادعاست که خانمها و آقایان شبیه هم فکر نمی کنند و علم توانسته برخی از این تفاوتها را اندازه گیری کند. توانایی مردان در امور حرکتی و تجسم فضایی بهتر از خانمهاست و اغلب روی انجام یک کار متمرکز می شوند. خانمها حافظه بهتری دارند، مهارتهای اجتماعی آنان قوی تر است و چند کار را با هم انجام می دهند. البته استثناهای فراوانی وجود دارد.

اخیراً پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا توانسته اند نقشه مغز حدود 1000 مرد و زن را تهیه کرده و تفاوتهای آنها را مشخص نمایند. این محققین با استفاده از فناوری پیشرفته ای که امکان ردیابی مولکولهای آب را در بافت مغز فراهم می کند، مسیرهای تبادل پیامهای عصبی را شناسایی کردند. بیشترین تبادل پیام در مردان در داخل هر یک از نیم کره های مخ و در زنان بین دو نیم کره انجام می شود. در مورد مخچه وضعیت برعکس است.

نیم کره چپ مخ مربوط به منطق و نیم کره راست مخ مربوط به بصیرت است. ارتباط بیشتر بین این دو نیم کره در خانمها منجر به ارتقای حافظه و مهارت های اجتماعی و امکان انجام چند کار هم زمان می شود. استقلال نیم کره های مخ در آقایان منجر به افزایش تمرکز می شود.

هماهنگی بیشتر نیم کره های مخچه در آقایان، مهارتهای حرکتی را ارتقا می دهد. یافته مهم دیگر پژوهش اخیر این است که بیشتر تفاوتهای یاد شده مادرزادی نیستند، بلکه به مرور کسب می شوند. سن داوطلبان شرکت کننده در این مطالعه 8 تا 22 سال است. مغز دختر و پسرهای 8 تا 13 ساله تفاوت بسیار کمتری نشان می دهد. بلوغ تأثیر شگرفی در ایجاد تفاوت های آشکار دارد.