پیدا شدن کلید معمای دندان های نامرتب کودکان در کشتزارهای اجداد انسان موضوعی است که به مخیله کمتر کسی رسوخ می کند. اخیراً گروهی از دانشمندان علم تکامل در دانشگاه کنت انگلستان دریافته اند روی آوردن اجداد بشر از غذاهایی که نیاز به جویدن بیشتری دارند به غذاهای راحت تر مانند برنج، گندم و ذرت، به تدریج منجر به کوچک شدن فک انسان ها شده است. فک کوچک گنجایش 32 دندان را ندارد و به همین دلیل امروزه اغلب کودکان با مشکل نامرتبی دندان ها روبرو هستند. به نظر میرسد دندان ها از قافله تکامل جا مانده اند. دندانپزشک ها و متخصصین ارتودنسی به خوبی به این موضوع واقف هستند. شیوع اختلالات دندانی در کودکان رو به افزایش است و در این میان نامرتبی دندان ها نقش مهمی ایفا می نماید. این روزها دندان های سیم کشی شده در دهان بسیاری از کودکان جا خوش کرده اند. پژوهشگران برای اثبات فرضیه خود به مقایسه اندازه استخوان فک 11 گونه اصلی انسان از مناطق مختلف جهان پرداختند. برخی مناطق مانند ژاپن و ایتالیا به عنوان پیشتازان زراعت و مناطق دیگر مانند آلاسکا و استرالیا به عنوان گونه هایی که شکار یکی از منابع اصلی غذایی آنان است، مورد توجه قرار گرفتند. یکی از نتایج قابل توجه این پژوهش این است که رژیم غذایی اثر چندانی روی اندازه جمجمه نداشته ولی اندازه استخوان فک را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد برخی قسمت های بدن انسان، سازش پذیری بیشتری در مقابل عوامل محیطی و رفتارهای اجتماعی دارند.