این مطالعه از شماره اکتبر The Lancet Oncology به بررسی ارتباط مصرف کنتراسپتیو هورمونی و خطر ابتلای فرزندان به لوکمی پرداخته است. به این منظور، داده‌های 18 ساله مرکز ثبت تولد و پایگاه داده سرطان دانمارک از سال 1996 تا 2014 مورد استفاده قرار گرفت. لوکمی غیرلنفاوی (میلوئیدی)، با وجود شیوع اندک در کودکان، در مواردی که مادر در زمان بارداری یا سه ماه قبل از آن کنتراسپتیو هورمونی مصرف کرده باشد، 1 در 50 هزار شایع‌تر است.

نکته مهم این است که مصرف سیگار نیز توسط این مادران بیشتر بوده و در صورت حذف این عامل، ارتباط معناداری بین مصرف کنتراسپتیو توسط مادران و ابتلا به لوکمی در فرزندان مشاهده نمی‌شود. بهتر است به مادرانی که از این بابت نگران هستند توصیه شود از ایمپلانت زیرجلدی یا آی‌یودی به عنوان کنتراسپتیو استفاده کنند. بهترین راه کاهش خطر ابتلا به لوکمی در فرزندان و همچنین کاهش خطر ابتلای مادران به سرطان پستان، تخمدان، و رحم (آندومتر)، اجتناب از سیگار است.

منبع