بر اساس جدیدترین دستورالعمل اداره پیشگیری از بیماریهای وزارت بهداشت ایالات متحده، مصرف کلسیم و ویتامین “د” توسط خانم های یائسه برای پیشگیری از پوکی استخوان، دیگر توصیه نمی شود. به نظر بیشتر پژوهشگران، مصرف مکملهای ویتامین “د” و کلسیم توسط مردان و زنان یائسه، نه تنها از پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن پیشگیری نمی کند، بلکه باعث افزایش خطر سنگ کلیه می شود.