این تحقیق از شماره نوامبر مجله ‏Clin Gastroenterol Hepatol با بررسی الگوی پیوند کبد در آمریکا نشان می‌دهد با ابداع روش‌های نوین تشخیص و درمان هپاتیت C و روند فزاینده شیوع کبد الکلی و کبد چرب در سال‌های اخیر، این بیماری‌ها به شایعترین علل پیوند کبد تبدیل شده است.

بررسی تازه‌ترین داده‌های بانک اطلاعاتی شبکه متحد اهدای عضو (‏United Network for Organ Sharing) نشان می‌دهد در ایالات متحده بیماری کبد الکلی (‏ALD) با ۳۰‎٪ و استئاتوهپاتیت غیرالکلی یا کبد چرب (NASH) با ۲۱‎٪ از هپاتیت C پیشی گرفته است.

منبع