این مقاله از شماره ماه مه مجله انجمن نفرولوژی آمریکا به بررسی نقش آنتی‌بیوتیک در افزایش خطر تشکیل سنگ‌های کلیوی پرداخته است. سوابق 26 هزار بیمار مبتلا به سنگ کلیه در انگلستان با 260 هزار فرد مشابه بدون سابقه سنگ کلیه مقایسه شده است.

استفاده از پنج دسته آنتی‌بیوتیک سولفا، فلوروکینولون، سفالوسپورین، نیتروفورانتویین/متنامید، و پنی‌سیلین وسیع‌الطیف با افزایش خطر ابتلا به سنگ کلیه همراه است. بیش‌ترین خطر در کودکان مشاهده می‌شود و خطر تشکیل سنگ به مدت 3 تا 5 سال پس از مصرف آنتی‌بیوتیک همچنان بالا می‌ماند.

به‌نظر محققین، آنتی‌بیوتیک‌ها با تغییر دادن فلور میکروبی روده منجر به تغییراتی در متابولیسم ریزمغذی‌ها می‌شوند که در نهایت منجر به تشکیل سنگ می‌شود. همچنین احتمال تشکیل کریستال آنتی‌بیوتیک در ادرار نیز می‌تواند یک مکانیسم بالقوه برای تشکیل سنگ باشد.

منبع