جدیدترین آمار حیاتی ایالات متحده که از سوی مرکز کنترل بیماریها ارائه شده (CDC Vital Signs) نشان می دهد هر روز 6 آمریکایی در اثر مسمومیت با الکل فوت می کنند. آمار سالهای 2010 تا 2012 نشان می دهد حدود سه چهارم این مرگها در افراد 35 تا 64 ساله روی داده و باز هم سه چهارم آنها مربوط به مردان است.

حدود 70% مرگها در سفیدپوستها روی داده ولی بیشترین میزان مرگ و میر تعدیل شده نسبت به سن مربوط به بومیان آمریکا و آلاسکا بوده است. مرگ در 30% موارد با وابستگی به الکل همراه بوده است.

 منبع