مرگ 3 جوان در فستیوال موسیقی الکترونیک در نیویورک

این جوانها در اثر مصرف ماده توهم زای “مولی” دچار مسمومیت شده و فوت کردند. چهار نفر دیگر به شدت بدحال شدند ولی خوشبختانه نجات یافتند. مسئولین، آخرین روز کنسرت را لغو کردند. “مولی” نام جدید ماده ممنوعه ای است که در دهه 80 میلادی تحت عنوان “اکس” مصرف می شد و جمع آوری گردید.

انتشار ترانه های جدید “مایلی سایروس” و “کینی وست” باعث معروفیت مجدد این ماده شده است. یک نکته جالب این است که “اکس” معمولاً به صورت ترکیب با سایر مواد وارد  بازار می شود که اغلب عوارض آنها هم به پای “اکس” نوشته می شود. خطر اصلی “اکس” در صورت مصرف به شکل خالص افزایش حرارت مرکزی بدن و گرمازدگی است که بخصوص در پارتیهای فشرده در محیطهای سربسته در اثر ازدحام جمعیت و جنب و جوش شدید، این خطر افزایش می یابد. نوشیدن آب، ممکن است خطر گرمازدگی را کاهش دهد ولی از سوی دیگر میتواند تعادل آب و املاح بدن را به هم بزند و مشکل خطرناکتری ایجاد کند.