این شماره از مجله CA: A Cancer Journal for Clinicians به ارائه تازه‌ترین آمار سرطان در ایالات متحده پرداخته است.

انجمن سرطان آمریکا (ACS) هر سال تعداد موارد جدید سرطان و مرگ‌ومیر ناشی از آن را در این کشور برآورد می‌کند. مرگ از سرطان در فاصله سال 1991 تا 2016 حدود 27 درصد کاهش یافته است. این به معنی 2.6 میلیون فوت کمتر در عرض 25 سال است که احتمالاً علت اصلی آن کاهش مصرف سیگار، تشخیص زودتر و درمان بهتر سرطان است.

از سال 2006 تا 2015 بروز (انسیدانس) سرطان در زنان ثابت مانده ولی در مردان هر سال 2 درصد کاهش یافته است. در مردان موارد کمتری از سرطان پروستات تشخیص داده شده که علت احتمالی آن کاهش درخواست آزمایش پسا (PSA) است.

شکاف اجتماعی-اقتصادی در مرگ‌ومیر سرطان با گذشت زمان افزایش یافته است. هم‌اکنون مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در ایالت‌های فقیرتر تقریباً دو برابر ایالت‌های متمکن‌تر است. بیش‌ترین شکاف اجتماعی-اقتصادی در سرطان‌های قابل پیشگیری مشاهده می‌شود.

منبع