زمان آغاز مراقبت از بیماران به‌دنبال تروما، نقش مهمی در پیش‌آگهی دارد. یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در این موضوع، رساندن سریع بیمار به مرکز درمانی است.

در این مطالعه از شماره سپتامبر JAMA Surgery داده‌های بیش از 100 هزار بیمار ترومای نافذ (penetrating trauma، مانند صدمات ناشی از برخورد چاقو یا گلوله) از بانک اطلاعاتی ملی تروما وابسته به کالج جراحان آمریکا استخراج شده است.

این بررسی نشان می‌دهد در مواردی که انتقال بیماران به بیمارستان توسط خودروی شخصی انجام شده، مرگ‌و‌میر کمتر از مواردی است که با ترومای مشابه از نظر نوع و شدت مصدومیت، توسط آمبولانس زمینی منتقل شده‌اند (2.2 درصد در مقایسه با 11.6 درصد). به طور کلی، آمبولانس شانس زنده ماندن مصدوم ترومای نافذ را 62 درصد کاهش می‌دهد.

برخلاف بیماران دیگر، نوع آسیب در اغلب موارد ترومای نافذ طوری است که اقدام خاصی در آمبولانس (مانند الکتروشوک و احیای قلبی‌ریوی در مبتلایان به سکته‌های قلبی) قابل انجام نیست. با‌این‌حال، به نظر محققین، صرفاً با توجه به نتایج این تحقیق نمی‌توان توصیه کرد که بیماران ترومای نافذ ترجیحاً با خودروی شخصی به بیمارستان رسانده شوند و برای نتیجه‌گیری قطعی، انجام مطالعات بیشتری لازم است.

منبع