پیرمردهایی که حداقل با سرعت 5 کیلومتر در ساعت پیاده روی می کنند عمر طولانی تری خواهند داشت. اخیراً دانشمندان استرالیایی، در تلاش برای تخمین سرعت فرا رسیدن اجل انسان، پی بردند افراد سالمندی که امید به زندگی بیشتری دارند سریع تر از سالمندان دیگر قدم بر می دارند. گام های سنگین عمر را کوتاه می کنند. افرادی که قدم های سبک تری دارند بیشتر عمر می کنند. به نظر دانشمندان، حفظ تناسب جسمانی و توجه به سلامت، راز اصلی عمر طولانی در این افراد است. پیرمردهایی که سرعت پیاده روی آنان کمتر از 3 کیلومتر در ساعت است، احتمالاً نمی توانند از اجل خود جلو بزنند.