سازمان غذا و داروی ایالات متحده در زمینه انجام برخی اعمال جراحی به روش لاپاراسکوپی به پزشکان هشدار داده است. لاپاراسکوپی از روشهای نوین جراحی محسوب می شود که در آن برش بسیار کوچکی، اغلب در شکم، ایجاد می شود و در نتیجه عوارض پس از جراحی به خصوص از نظر جای زخم که خانم ها به آن حساس تر هستند کمتر است.

هشدار سازمان غذا و دارو  به طور ویژه درباره فیبروم رحم خانم هاست. فیبروم، توده خوش خیم رحم است که ممکن است با تشخیص پزشک تحت درمان دارویی یا جراحی قرار گیرد.  بر اساس بررسی این سازمان، یک نفر از هر 350 خانمی که تحت عمل جراحی فیبروم رحم قرار می گیرد، در واقع دچار توده بدخیمی به نام سارکوم است که خوشبختانه شیوع آن بسیار کمتر از فیبروم است.

پزشک در هنگام لاپاراسکوپی ناچار است توده را به قطعات کوچک تقسیم کند تا بتواند این قطعات را از برش کوچکی که در شکم بیمار ایجاد کرده خارج نماید. خارج کردن سارکوم به روش لاپاراسکوپی با افزایش خطر پخش شدن سلولهای سرطانی در داخل شکم بیمار همراه است. هر سال در ایالات متحده 50 هزار جراحی فیبروم رحم به روش لاپاراسکوپی انجام می شود که به گزارش سازمان غذا و دارو، در دهها مورد منجر به گسترش سارکوم شده است. البته بیشتر بیماران از این روش سود می برند ولی توصیه می شود لاپاراسکوپی برای فیبروم رحم، دیگر انجام نشود[1].

 


[1]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm393809.htm