بر اساس جدیدترین مطالعات، مصرف مقدار زیاد قهوه و نیز استرس بالا، دو علت شایع توهم در افراد سالم هستند. توهم به معنی دیدن یا شنیدن اشیا و یا اصوات غیرواقعی است که در موارد شدید از علایم جنون محسوب می شود. الکل و مواد مخدر علل دیگر ایجاد توهم در افراد سالم هستند.