به رغم باور عمومی مبنی بر اینکه خطر قلیان کمتر از سیگار است، اخیراً انجمن ریه آمریکا قلیان کشیدن را به عنوان یک عادت مرگبار به رسمیت شناخته است. قلیان به مدت چندین قرن در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مرسوم بوده ولی معروفیت آن در کشورهای غربی به سالهای اخیر باز میگردد. به همین دلیل مطالعات اندکی درباره مضرات قلیان کشیدن انجام شده که بیشتر آنها جدید هستند. نگرانی اصلی پزشکان آمریکایی این است که طرفداران قلیان عمدتاً جوانان و دانشجویان هستند. تست تنفس در افراد قلیانی نشان می دهد مضرات قلیان کشیدن، اگر بیشتر از سیگار نباشد، کمتر از آن هم نیست. قلیان کشیدن باعث افزایش قابل توجه میزان گاز سمی منوکسید کربن خون، افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، و تنگی نفس می شود. سرطان، آسم و برونشیت مزمن از عوارض طولانی مدت قلیان هستند.