سن قلب مردان و زنان آمریکایی به ترتیب 7.8 و 5.4 سال پیرتر از سن تقویمی آنان است. این مطالعه توسط مرکز کنترل بیماریها انجام شد و بر اساس آن، سن قلبی معیار محاسبه ی خطر قلبی عروقی افراد است. حدود 600 هزار فرد 30 تا 74 ساله بین سالهای 2011 تا 2013 در این مطالعه شرکت کردند.

قلب حدود 44% آمریکاییها، دست کم 5 سال پیرتر از سن تقویمی آنهاست. محاسبه و اعلام سن قلبی در کنار خطر قلبی عروقی می تواند باعث افزایش توجه افراد به وضعیت سلامت و پایبندی بیشتر به توصیه های پزشکان شود. به این منظور، نرم افزار ساده ای طراحی شده که با چند پرسش ساده، سن قلبی شما را اعلام می کند. این نرم افزار به صورت آنلاین در سایت فرامینگهام (Framingham Heart Study) در دسترس است.

آنقدر آه کشیدم که ز جان سیر شدم 

صورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم

با کلیک روی تصویر زیر وارد صفحه ای می شوید که سن قلب شما را محاسبه می کند. نمایه ی وزن (Body Mass Index) مساوی است با وزن (کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (متر).

منابع: 1 2