با حمایت رأی دهندگان در دو ایالت غربی، بحث ها در ایالات متحده درباره پیامدهای قانونی شدن فروش و مصرف حشیش بالا گرفته است. حامیان این قانون عقیده دارند که آزادسازی حشیش می تواند تأثیر مثبتی بر جامعه و مبارزه با مواد مخدر داشته باشد. به نظر آنان درآمد مالیات حاصل از فروش حشیش را می توان در آموزش و پرورش، بهداشت، سلامت و دیگر خدمات دولتی مانند امنیت مصرف کرد. در حال حاضر، در ۱۸ ایالت آمریکا، دسترسی به حشیش محدود به مصارف پزشکی است. شواهد نشان می دهد افکار عمومی این کشور بر سر قانونی کردن حشیش دو دسته شده اما تعداد کسانی که طرفدار این قانون هستند کمی بیشتر است. طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ شش یا هفت سال پیش یک سوم مردم به این قانون رأی می دادند اما اکنون نیمی از آنها عقیده دارند که حشیش باید قانونی شود. بیشتر کسانی که به این قانون رأی داده اند مصرف کننده حشیش نیستند. بر اساس گزارش پلیس فدرال آمریکا، در سال ۲۰۱۰ یک میلیون و ششصد هزار نفر به دلیل در اختیار داشتن یا مصرف مواد مخدر دستگیر شده اند که بیشتر آنها حشیش بوده است. طبق سه نظر سنجی، دسترسی نوجوانان به حشیش از الکل ساده تر و مصرف آن سالمتر است. در میان بزرگسالان مصرف حشیش از قرصهای خواب و مشروبات الکلی بیشتر است که بیشتر به دلیل استفاده دارویی برای درد و آرتروز است. دسترسی آسانتر مصرف را هم بالا می برد. شخصی که حشیش نمی کشد، اگر به رستوران ها و قهوه خانه هایی برود که آزادانه حشیش می فروشند، ممکن است شروع به مصرف آن کند. قرار است این قانون تا اوایل ماه دسامبر در دو ایالت به اجرا گذاشته شود و تا سال آینده عمومی شود. با اجرای این قانون اهالی ایالت های کلورادو و واشنگتن می توانند کمی بیش از ۲۸ گرم حشیش خریده و همراه داشته باشند. درکلورادو مردم می توانند این گیاه را در خانه هایشان بکارند. مانند خرید مشروبات الکلی، خریدار باید ۲۱ ساله یا بالاتر باشد.