سازمان سلامت جهانی (WHO) در ماه آگوست اعلام کرد با وجود پیشرفت‌ها در زمینه کنترل و پیشگیری از فلج اطفال، این بیماری همچنان یکی از فوریت‌های سلامت عمومی است. جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، پاکستان و به‌ویژه سوریه شاهد تداوم همه‌گیری‌های ویروس فلج نوع 2 از منشاء واکسن (type 2 cVDPV) است. سازمان سلامت جهانی می‌گوید “این نشان‌دهنده وجود نقائص قابل توجه در مصونیت عمومی در مقابل فلج اطفال در زمانی است که اهمیت حیاتی در ریشه‌کنی این بیماری دارد.”

خبر خوب این است که تعداد موارد جدید فلج اطفال در سال 2017 کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است. طی سه ماه گذشته، هیچ موردی از گسترش بیماری گزارش نشده است. در سال جاری، تنها سه مورد فلج اطفال در پاکستان گزارش شده است. برخی جمعیت‌ها در استان‌های جنوبی افغانستان تحت پوشش واکسیناسیون نیستند و موارد جدید فلج اطفال در این مناطق گزارش می‌شود. هیچ مورد جدیدی در نیجریه گزارش نشده است ولی به نظر WHO خطر گسترش بیماری در برخی مناطق بالا است. یکی از موانع اصلی در مقابل ریشه‌کنی فلج اطفال، کمبود واکسن حاوی ویروس غیرفعال شده این بیماری است.

منبع