حدود 20% اطفال در ایالات متحده دسترسی به غذای کافی ندارند و پزشکان باید کودک و خانواده را از نظر امنیت غذایی غربالگری کنند. بر اساس این توصیه ها که از سوی آکادمی طب اطفال آمریکا در شماره ی اکتبر مجله ی Pediatrics منتشر شده، اغلب کودکانی که در خطر عدم امنیت غذایی هستند، در مقایسه با اطفال هم سن، وضعیت نامطلوبی از نظر سلامت دارند و بیشتر در بیمارستان بستری می شوند. همچنین عدم امنیت غذایی ارتباط مستقیم با پیامدهای نامطلوب شناختی، رفتاری، و عاطفی دارد.

غربالگری شامل دو پرسش ساده است: آیا اتفاق افتاده که طی یک سال گذشته، نگران تمام شدن غذا در خانه باشید، طوری که نتوانید غذایی خریداری و جایگزین کنید؟  آیا اتفاق افتاده که طی یک سال گذشته، غذایی که خریداری می کنید پیش از موعد به اتمام برسد و پول کافی برای خرید غذای بیشتر نداشته باشید؟

سه مرجع برای کمک به پزشکان و بیمارانی که با موارد عدم امنیت غذایی روبرو می شوند، اختصاص داده شده است: مرکز تلفن 211 برای اطلاع رسانی سریع و آسان در زمینه ی خدمات بهزیستی، مرکز غذای سالم (Healthy Food Bank Hub) برای آموزش و مشارکت در زمینه ی تغذیه ی سالم، و بشقاب من (MyPlate) که راهنمای تغذیه ای است که توسط وزارت کشاورزی آمریکا منتشر شده است.

 

منابع: 1 2 3 4