توصیه های کالج پزشکان آمریکا در زمینه ی غربالگری پرارزش سرطان (High-Value Screenining) در شماره ی 19 مه 2015 منتشر شده است. این توصیه ها به طور عمده حول پنج سرطان شایع است. اصولاً توصیه های پرارزش، توصیه هایی است که کمترین شدت و بیشترین ارزش را در افراد بدون علامت و افرادی دارند که خطر سرطان در آنها متوسط است.

  • پستان: در خانم های 40 تا 49 ساله، ماموگرافی هر 2 سال یک بار در صورتی توصیه می شود که خانم مراجعه کننده پس از بحث درباره ی فواید و مضرات بالقوه ماموگرافی، آن را از پزشک درخواست کند. در خانم های 50 تا 74 ساله ای که سالم به نظر می رسند، ماموگرافی باید هر 2 سال یک بار توصیه و تشویق به انجام شود.
  • سرویکس: در خانم های 21 تا 29 ساله، پاپ اسمیر هر 3 سال یک بار توصیه می شود. برای خانم های 30 تا 65 ساله، می توان بجای پاپ اسمیر در فواصل فوق، ترکیب پاپ اسمیر همراه با آزمایش اچ پی وی را هر 5 سال یکبار هم توصیه کرد.
  • روده بزرگ و رکتوم: در افراد 50 تا 75 ساله، یکی از راهبردهای زیر را می توان توصیه کرد: آزمایش خون مخفی مدفوع با حساسیت بالا یا آزمایش ایمونوفلورسانس مدفوع هر سال یک بار و سیگموئیدوسکوپی هر 5 سال یک بار؛ یا کولونوسکوپی اُپتیک هر 10 سال یک بار
  • تخمدان: غربالگری توصیه نمی شود.
  • پروستات: در مردان 50 تا 69 ساله با امید به زندگی حداقل 10 سال، باید فواید و خطرات غربالگری توضیح داده شود. اگر بیمار غربالگری را ترجیح دهد، آزمایش PSA حداکثر هر 2 تا 4 سال یک بار توصیه می شود.

 منبع