جدیدترین توصیه های کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده در زمینه غربالگری سل نهفته در شماره سپتامبر JAMA منتشر شده است. بزرگسالان بدون علامت که در معرض خطر سل نهفته هستند باید به یکی از دو روش تست جلدی توبرکولین (مانتو) یا سنجش رهاسازی انترفرون گاما (IGRA یا QuantiFERON) غربالگری شوند.

این افراد شامل متولدین یا ساکنین سابق مناطق شیوع سل مانند چین، گواتمالا، هاییتی، هند، مکزیک، فیلیپین، و ویتنام، افراد بی خانمان، و زندانیان هستند. فواصل غربالگری در افراد پرخطر که به طور مداوم در تماس با منبع بالقوه بیماری هستند هر سال یک بار است. در فرد کم خطر که تماس مداوم نداشته، یک نوبت غربالگری کافی است.

 منبع