بر اساس نتایج تحلیل داده های یکی از مراکز ثبت سرطان در نیومکزیکو بین سالهای 2007 تا 2012 و در مقایسه با سیر طبیعی ویروس زگیل تناسلی انسان (HPV) که عامل اصلی سرطان دهانه ی رحم است، روشهای رایج غربالگری این سرطان در ایالات متحده از نظر هزینه- اثربخشی ناکارآمد هستند. نتایج این مطالعه در شماره ی سپتامبر Annals of Internal Medicine منتشر شده است.

روشهای جدید غربالگری سرطان سرویکس شامل شناسایی سوش های پرخطر HPV اغلب گرانقیمت هستند و استفاده از آنها در مقایسه با روش سنتی (پاپ اسمیر)، تأثیر چندانی در کاهش خطر ابتلا به سرطان سرویکس یا کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان نداشته است (به ترتیب 40% و 58%). روش سنتی (پاپ اسمیر هر سه سال یک بار) بسیار ارزان تر است و خطر ابتلا به سرطان سرویکس را 81% و مرگ و میر ناشی از این سرطان را 87% کاهش می دهد.

منبع