براساس دستورالعمل کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده، غربال‌گری سرطان سرویکس باید از 65 سالگی متوقف شود. آیا با ابداع روش‌های نوین غربال‌گری، این سن تغییر می‌یابد؟

این مطالعه از شماره نوامبر مجله Lancet Oncology نشان می‌دهد اگر آزمایش اچ‌پی‌وی در سن 55 سالگی منفی باشد، خطر ابتلا به سرطان سرویکس به‌شدت کاهش می‌یابد و می‌توان غربال‌گری سرطان سرویکس را متوقف کرد. برخی یافته‌های این تحقیق که در کانادا و بر روی زنان غیرواکسینه انجام شده به شرح زیر است:

– خطر ابتلا به سرطان سرویکس در طول عمر زنانی که هرگز غربال‌گری نشده‌اند، 1 در 45 است.

– اگر برنامه غربال‌گری به طور کامل تا 55 سالگی انجام شود، این خطر در طول عمر به 1 در 138 کاهش می‌یابد. در صورت ادامه غربال‌گری تا 70 سالگی، خطر فوق به 1 در 160 می‌رسد.

– خطر ابتلا به سرطان سرویکس پس از 55 سالگی در زنی که غربال‌گری را به‌طور کامل انجام داده و آخرین آزمایش وی نیز منفی بوده، 1 در 440 است. اگر آزمایش اچ‌پی‌وی منفی باشد، این خطر به 1 در 1940 و اگر آزمایش هم‌زمان سیتولوژی و اچ‌پی‌وی (cotest) منفی باشد به 1 در 2253 کاهش می‌یابد.

منابع: 2