آخرین مطالعات در زمینه غربالگری سرطان تخمدان با استفاده از سونوگرافی و آزمایش سی ای 125 تأیید کننده نظرات قبلی در زمینه بیفایده بودن این اقدامات بوده و حتی نشان داده می تواند برای بیماران مشکلات جدی به بار بیاورد. متأسفانه برخی از این بیماران با شک به سرطان تحت عمل جراحی قرار میگیرند و پس از اینکه دچار عوارض جراحی مانند خونریزی و عفونت یا حتی مرگ و میر می شوند مشخص می شود که اصلاً سرطانی در کار نبوده است.