یک پرسش رایج درباره نوزادانی که فقط از شیر مادر تغذیه می کنند، زمان آغاز غذاهای کمکی است. سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند غذای کمکی در نوزادان از 6 ماهگی آغاز شود ولی یک پژوهش جدید در این باره نشان می دهد شروع غذای کمکی از 4 ماهگی باعث بهبود وضعیت ذخایر آهن و کاهش میزان ابتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن می شود. بعلاوه، میزان رشد این نوزادان نیز هیچ تفاوتی با نوزادانی که غذای کمکی را از 6 ماهگی شروع می کنند، ندارد. با اینحال پزشکان توصیه می کنند در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد که احتمال آلودگی آب و غذا بیشتر است، غذای کمکی بهتر است همچنان از 6 ماهگی آغاز شود.