سازمان سلامت جهانی (WHO) اخیراً طبقه بندی بدخیمی های خونی را تغییر داد. تفاوت اصلی طبقه بندی جدید که در شماره ی ماه می 2016 مجله ی Blood منتشر شده، نسبت به طبقه بندی 8 سال پیش، تأکید بیشتر بر بیومارکرهاست. چند نکته از طبقه بندی جدید را با هم مرور می کنیم:

–     در این طبقه بندی از پارامترهای مختلف پاتولوژیک، ژنتیک، و بالینی استفاده شده است.

–     در بخش مربوط به نئوپلاسم های میلوئیدی، یک بخش جدید درباره ی جهش های رده ی زایا اضافه شده است (myeloid neoplasms with germline predisposition)

–      نوع نادری از سندرم های میلودیسپلاستیک/ نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو تحت عنوان Atypical chronic myeloid leukemia (CML) که جهش ژن CSF3R در آن نادر است، از chronic neutrophilic leukemia افتراق داده می شود.

–      تشخیص refractory anemia with ring sideroblasts تنها در صورتی داده می شود که حداقل 5% سلول های اریتروئید هسته دار، رینگ سیدروبلاست باشند و جهش SF3B1 هم وجود داشته باشد.

–      در بحث isolated del(5q) myelodysplastic syndromes بر اهمیت جهش TP53 در پیش آگهی تأکید شده است.

–      در بحث نئوپلاسم های لنفوئیدی، به وجود مراکز تکثیر (proliferation centers) به عنوان فاکتور مهم و مستقل پیش آگهی بد اشاره شده است.

–     جهش BRAF V600E تقریباً در همه ی موارد لوکمی سلول مویی وجود دارد.

 

منابع: 1 2