سازمان سلامت جهانی (WHO) طبقه بندي جديد (٢٠١٦) تومورهای مغز را منتشر کرده است. این طبقه بندی شامل دسته ها و واريانت هاي جديدي است كه بر اساس مطالعات ژنتيك حاصل شده و دقت تشخيص را افزايش مي دهد. همچنين فرآيند تشخيص لايه بندي شده (layered approach to diagnosis) بر اساس بافت شناسی، درجه (grade) و اطلاعات مولکولی، نشاندهنده تغيير قابل توجه نسبت به طبقه بندي پيشين است.

رؤوس برخي از این تغييرات كه در بيست و يكمين نشست علمي سالانه انجمن نوروانكولوژي آمريكا در ماه نوامبر اعلام شد، به شرح زير است:

–          طبقه بندی گلیوم بر اساس جهش ایزوسیترات دهیدروژناز (IDH)، گلیوم wild-type و توجه به درمان هدف‌مند متابولیک

–          طبقه بندی گلیوبلاستوم در اطفال بر اساس جهش هیستون H3

–          اضافه شدن تعاریف جدید بر اساس ژنتیک

–          پنج زیرنوع (ساب تایپ) مدولوبلاستوم

–          تمرکز روی تشخیص

–          عدم تأکید بر قالب مشخص برای گزارش آسیب شناسی

–          اضافه شدن عنوان نامشخص (not otherwise specified یا NOS) برای آستروسیتوم آناپلاستیک، الیگودندروگلیوم، و سایر بدخیمی ها به منظور مطابقت با نیازهای مراکزی که دسترسی به امکانات تشخیص مولکولی ندارند.

با توجه به طولاني و مشكل بودن فرآيند ارائه ويراست جديد طبقه بندي تومورهاي سيستم عصبي مركزي، يك كميته غيررسمي تحت عنوان کنسرسیوم غیررسمی سازمان سلامت جهانی در زمینه اطلاع‌رسانی مولکولی و کاربردی برای نامگذاری تومورهای دستگاه عصبی مرکزی (cIMPACT-NOW) در حال تشكيل است تا در فواصل كوتاه تر به تغييرات جديد احتمالي بپردازد و درباره شان اعلام نظر كند.

منبع