مصرف انواع کرم و لوسیون ضد آفتاب توصیه ای است به قدمت تاریخ پزشکی نوین. آفتاب سوختگی از دلایل اصلی سرطان پوست است و ضد آفتابها از آفتاب سوختگی جلوگیری میکنند. اما این موضوع تاکنون به طور قطعی به اثبات نرسیده بود.نتایج مطالعه ای که طی دو دهه اخیر در استرالیا انجام شده نشان میدهد مصرف منظم و روزانه ضد آفتاب، خطر سرطان پوست را بیش از 50% کاهش داده است.