شیوع وبا در مناطق شرقی کشور

به دنبال شیوع وبا در کشورهای همسایه شرقی، این نگرانی جدی وجود دارد که اپیدمی این بیماری بخشهایی از کشور ما را نیز فرا گیرد.

وبا بیماری عفونی روده ای است که در اثر خوردن آب یا غذای آلوده به باکتری وبا منتقل می شود. علت اصلی شیوع وبا عدم رعایت بهداشت آب آشامیدنی و نداشتن سیستم بهداشتی دفع فاضلاب است. بیمار دچار اسهال آبکی ناگهانی و شدیدی می شود که به سرعت به وخامت می گراید. مشخصه وبا این است که تعداد بیماران با سرعت سرسام آوری افزایش می یابد، طوری که در صورت کوچکترین بی توجهی و سهل انگاری، فاجعه انسانی قریب الوقوع خواهد بود.

تشخیص وبا صرفاً بالینی است و نیاز به تأیید آزمایشگاهی ندارد: بیمار 5 سال به بالا که در اثر اسهال آبکی حاد دچار کم آبی شدید شود و یا فوت کند. نقش آزمایشگاه در مرحله دوم اهمیت قرار دارد که شامل تأیید تشخیص و انجام تست مقاومت میکروبی است.

مهمترین اقدام در برخورد با اپیدمی وبا توجه به بهداشت است. شستن دستها با صابون باید به طور منظم و براساس برنامه انجام شود. این نکته به ویژه در مسافرتها و غذاخوریهای بین راهی و توسط افرادی که در تهیه غذا نقش دارند باید مورد توجه قرار گیرد. میوه و سبزی خام باید پیش از مصرف کاملاً شسته و ضدعفونی شوند.