این مطالعه از شماره جولای Canadian Medical Association Journal نشان می‌دهد شیرین‌کننده‌های مصنوعی مانند آسپارتام، نه‌تنها نمایه وزن بدن (BMI) را کاهش نمی‌دهند، بلکه چاق‌کننده هستند. این مطالعه شامل مرور 37 مطالعه با شرکت حدود 400 هزار نفر است. مصرف شیرین‌کننده‌های مصنوعی با افزایش نمایه وزن بدن، و افزایش خطر سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 همراه است.

با این‌که شواهد کافی در این زمینه موجود نیست، ولی انجام تحقیقات بیشتر درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و عوارض آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

منبع