در خانواده هایی که ماشین ظرفشویی ندارند، بیماریهای آلرژیک در کودکان شیوع کمتری دارد. در مطالعه ای که نتایج آن در مجله Pediatrics منتشر شده، از حدود هزار خانواده سوئدی که دارای کودک 7 تا 8 ساله بودند درباره سابقه و علائم اگزما، آسم، و رینوسینوزیت آلرژیک در کودک و نیز برخی ویژگیهای محل سکونت، سؤالهایی پرسیده شد.

در کودکانی که از نظر آلرژی کم خطر بودند، تمایل بیشتری وجود داشت که شستشوی ظرفها در منزل توسط دست انجام شود. به نظر محققین، شیوه زندگی در شیوع اختلالات آلرژیک مؤثر است. مصرف فرآورده های غذایی تخمیر شده و یا خرید مستقیم محصولات از مزرعه جزو عواملی هستند که احتمال آلرژی را کاهش می دهند.

مکانیسم احتمالی کاهش آلرژی در این کودکان، افزایش میزان آلودگی میکروبی و تنوع بیشتر میکروبهایی است که منجر به تحریک بیشتر و متنوع تر دستگاه ایمنی و در نهایت ارتقای تحمل (Tolerance) می شوند.

 منبع