اخیراً پژوهشگران در ایالات متحده و کانادا با بررسی نتایج 86 مطالعه و با شرکت بیش از 4 میلیون نفر اعلام کردند خطر بیماری قلبی در خانمهای سیگاری حداقل 25% بیشتر از مردان سیگاری است و هر سال هم 2% افزایش می یابد. شیوع مصرف سیگار توسط خانمها در حال افزایش است. احتمالاً میزان جذب مواد سرطانزای موجود در سیگار در خانمها بیشتر از آقایان است و به همین دلیل خانمهای سیگاری دو برابر بیشتر از آقایان سیگاری دچار سرطان ریه میشوند. هنوز روشن نیست تفاوت جنسیتی در خطرات مصرف سیگار، منشاء بیولوژیک دارد و یا ناشی از نحوه متفاوت سیگار کشیدن زنان و مردان است.