اخیراً انجمن جراحی گوارش و اندوسکوپی آمریکا در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely campaign) به ارائه توصیه‌هایی پرداخته است:

– در موارد شک به بیماری سنگ صفرا، اقدامات تصویربرداری بجز سونوگرافی برای ارزیابی اولیه توصیه نمی‌شود.

– در موارد فتق اینگوینال قابل لمس، سونوگرافی به صورت روتین توصیه نمی‌شود.

– برای کنترل درد پس از جراحی، تجویز داروهای شبه‌تریاک به تنهایی (opioid-only) توصیه نمی‌شود.

– ترخیص بیمارانی که با کله‌سیستیت حاد مراجعه می‌کنند، بدون این‌که ابتدا کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک به آنان پیشنهاد شود، توصیه نمی‌شود.

– جراحی کیسه صفرا در موارد سنگ صفراوی بدون علامت، به‌صورت روتین توصیه نمی‌شود.

منبع