جدیدترین پژوهش ها نشاندهنده نقش مؤثر سن بالای پدر در افزایش خطر جهش های ژنتیکی و بیماری هایی مانند اوتیسم و اسکیزوفرنی در کودک است. محققین با تهیه نقشه کامل ژن های 80 خانواده در ایسلند دریافتند تعداد جهش های ژنتیکی ارتباط مستقیم با سن والدین به ویژه پدر دارد. خطر جهش ژنتیکی در کودک در پدران 35 ساله 2 برابر و در پدران 50 ساله 4 برابر بیشتر است. به نظر می رسد تقسیم پیوسته نطفه در مردان منجر به افزایش احتمال جهش ژنتیکی می شود در حالی که تقسیم نطفه در زنان به صورت ناپیوسته انجام می شود و خطر جهش نیز در این حالت کمتر است