برآورد تعداد موارد جدید سرطان در جهان در سال 2012.

در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر در سراسر جهان برای درمان و پیشگیری از بیماریهای عفونی مانند سل، ایدز و مالاریا بوده ایم. اما وضعیت در مورد معضل بزرگ دیگری که همچنان سلامت بشر را تهدید می کند، یعنی سرطان، به ویژه در جهان در حال توسعه رو به وخامت است.

حال دیگر بیشتر موارد سرطان- 57 درصد- در کشورهایی روی می دهد که درآمد کم یا متوسط دارند. و 65 درصد مرگ و میر ناشی از سرطان نیز در این کشورها روی می دهد. انجمن سرطان آمریکا در گزارشی در مجله ی CA: A Cancer Journal for Clinicians اعلام کرد میزان سرطان دهانه ی رحم و کبد در کشورهای پردرآمد کاهش یافته است.

منبع آمارها سازمان سلامت جهانی (WHO) و پروژه ای به نام GLOBOCAN است. این سازمان در سال 2012 تعداد موارد جدید سرطان در جهان را 14 میلیون و موارد مرگ و میر ناشی از سرطان را 8 میلیون نفر برآورد کرده است. یکی از عوامل اصلی افزایش سرطان در کشورهای فقیر، رشد جمعیت و افزایش میانگین سن است. با کاهش مرگ و میر مادران و کنترل بیماریهای عفونی، مردم بیشتر عمر می کنند.

برآورد میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان و زنان در جهان در سال 2012.

افزایش شیوع عوامل خطرساز شناخته شده مانند مصرف سیگار، وزن اضافی، کاهش تحرک، و تغییر الگوهای زاد و ولد با رشد شهرنشینی و توسعه ی کشورها نیز در افزایش آمار سرطان مؤثر بوده است.

بسیاری از کشورها فاقد زیرساخت ها و منابع لازم برای مبارزه با سرطان هستند. برآورد شده در جنوب صحرا، از هر 10 نفر که مبتلا به سرطان می شوند، 9 نفر فوت می کنند. اغلب این کشورها فاقد یک سیستم قابل اعتماد برای ثبت سرطان هستند.

برآورد درصد دسترسی به پرتودرمانی در جهان در سال 2013.

سرطان ریه شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان سراسر جهان است و در کشورهای توسعه یافته در زنان نیز، سرطان پستان را پشت سر گذاشته است. در جهان در حال توسعه، سرطان پستان همچنان شایعترین علت مرگ زنان در اثر سرطان است. در کشورهای توسعه یافته، سرطان روده (مردان و زنان) و پروستات در رتبه های بعدی قرار دارند. این رتبه ها در کشورهای در حال توسعه در اختیار سرطان کبد و معده (مردان) و دهانه ی رحم است.

سرطان سرویکس که شایعترین سرطان در میان زنان آفریقای غربی و کشورهای جنوب صحراست، به آسانی با واکسن و غربالگری قابل پیشگیری است.

سرطان کبد که به دلیل واکسیناسیون گسترده علیه هپاتیت ب در ایالات متحده نادر است، در غرب و جنوب شرقی آفریقا یکی از شایعترین سرطان ها محسوب می شود.

درصد افراد یک ساله با تزریق سه نوبت واکسن هپاتیت ب در مناطق مختلف جهان در سال 2012.

منابع: 1 2