جدیدترین آمار مبتلایان به سرطان در آمریکا و اروپا نشاندهنده کاهش مداوم مرگ و میر است. بیشترین موفقیت در این زمینه مربوط به مردان است. به طور کلی خطر مرگ در اثر ابتلا به سرطان در آمریکا طی دو دهه اخیر 20% و در مردان تا 50% کاهش یافته است.

بر اساس پیش بینی ها، بیش از 500 هزار آمریکایی در سال 2014 به دلیل ابتلا به سرطان فوت خواهند کرد. شایعترین سرطانهایی که منجر به مرگ می شوند سرطان ریه، روده بزرگ، پستان، و پانکراس هستند. بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به سرطان ریه و روده بزرگ بوده ولی مرگ و میر ناشی از سرطان تیروئید و کبد در حال افزایش است. علت اصلی کاهش مرگ ومیر به نظر پژوهشگران، اجرای برنامه های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان و همچنین بهبود و ارتقای روشهای پیشگیری و درمان است.

آمار مبتلایان به سرطان در اروپا در کشورهای مختلف متفاوت است. بهترین نتایج در شمال، مرکز و جنوب اروپا به دست آمده ولی مرگ و میر در کشورهای اروپای شرقی همچنان بالاست. بیشترین کاهش مرگ و میر در اروپا مربوط به سرطان پروستات، راست روده و لنفوم است.