بر اساس برخی گزارش ها، اثربخشی واکسن آنفلوانزا در فصل 2016-2015 در متولدین 1979-1958 کمتر بوده است. سویه pdm09 آنفلوانزای آ (H1N1) از سال 2009 به‌وجود آمد و سپس دچار جهش‌هایی شد. واکسنی که علیه این سویه ساخته شد در فصل 2016-2015 به کار رفت ولی گزارش‌ها نشان می‌داد که در برخی گروه‌های سنی اثربخشی کمتری دارد.

این مطالعه که از شماره ژوئن The Journal of Infectious Diseases برای بررسی فرضیه فوق توسط محققین مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) در چند دانشگاه انجام شده نشان می‌دهد اثربخشی واکسن آنفلوانزا در متولدین سال‌های 1958 تا 1979 به‌وضوح کمتر از سایر گروه‌های سنی است (22% در مقایسه با 61%). به‌علاوه، اثربخشی واکسن در این گروه سنی در فصل 2016-2015 به‌وضوح کمتر از فصل‌های 2010 تا 2014 بوده است (22% در مقایسه با 47%).

به‌نظر محققین، متولدین 1979-1959 تا حدود 20 سالگی با سویه pdm09 مواجهه نداشته‌اند و به‌همین دلیل پاسخ کمتری به واکسن می‌دهند و در هنگام طراحی و تولید واکسن، علاوه بر تغییرپذیری فصلی در نوع ویروس، احتمالاً باید به سن افراد نیز توجه شود.

منبع