این مطالعه از شماره آوریل مجله Gut نشان می‌دهد افرادی که یک خویشاوند درجه اول آنان سابقه آدنوم کولورکتال از نوع غیرپیشرفته (nonadvanced adenoma) دارد، در معرض افزایش خطر نئوپلاسم کولورکتال نیستند.

آدنوم پیشرفته (advanced adenoma) از مفاهیم مهم در غربال‌گری سرطان روده بزرگ و راست‌روده است. طبق تعریف، آدنوم‌هایی که قطر آن‌ها دست‌کم 10 میلیمتر باشد، یا جزء ویلوس آن‌ها غالب باشد، یا دیسپلازی درجه بالا داشته باشند، آدنوم پیشرفته نامیده می‌شوند. غربال‌گری سرطان کولورکتال در افرادی که سابقه خانوادگی آدنوم پیشرفته دارند باید در سن پایین‌تری نسبت به افراد عادی آغاز شود.

توصیه‌های روشنی در مورد سابقه خانوادگی آدنوم غیرپیشرفته وجود ندارد. در این مطالعه خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در بستگان درجه اول بیش از 400 بیمار مبتلا به آدنوم غیرپیشرفته با تعداد مشابه افرادی که کولونوسکوپی نرمال داشتند مقایسه شده است.

– شیوع آدنوم پیشرفته در دو گروه هیچ تفاوتی نداشت.

– هیچ موردی از سرطان یافت نشد.

– شیوع آدنوم غیرپیشرفته (25% در مقابل 16%) و آدنوم غیرپیشرفته متعدد (3 یا بیش‌تر) در بستگان درجه اول افرادی که آدنوم غیرپیشرفته دارند بیش‌تر است (4% در مقابل 2%).

منبع