این مطالعه از شماره ژانویه مجله پزشکی انگلستان نشان می‌دهد در کسانی که تنها یک نخ در روز سیگار می‌کشند، خطر سکته‌های قلبی و مغزی بیشتر از افرادی است که در شرایط مشابه (از نظر فشارخون، چربی خون، و …) سیگار نمی‌کشند. این متاآنالیز 141 پژوهش مختلف را با شرکت میلیون‌ها نفر شامل می‌شود.

در زنانی که روزانه یک نخ سیگار می‌کشند، خطر بیماری کرونر قلب 119% و خطر سکته مغزی 46% بیشتر است. این ارقام در مردان به‌ترتیب 74% و 30% است. خطر ناشی از کشیدن یک سیگار در روز، معادل نصف خطر 20 سیگار در روز است.

به اعتقاد پژوهشگران، برای افراد سیگاری، هیچ مرزی برای مصونیت از بیماری قلبی‌عروقی وجود ندارد و سیگاری‌ها باید به‌جای تلاش برای کاهش مصرف، سیگار را به‌طور کامل ترک کنند تا خطر سکته‌های قلبی و مغزی در آنان به‌طور معنی‌دار کاهش یابد.

منبع